Sciencepalooza

Voor scherp en verantwoord wetenschapsnieuws! 
Sciencepalooza wordt geschreven door een groep jonge wetenschappers en wetenschapsjournalisten uit verschillende vakgebieden. Palooza betekent zoiets als een feestelijke samenkomst, en science spreekt voor zich. We streven ernaar om metsciencepalooza een mooi blog neer zetten met begrijpelijke, enthousiaste stukken over alles wat met wetenschap te maken heeft. Dat kunnen mooie stukken zijn over grote onderwerpen, maar juist ook over die ontdekkingen waar niet direct door de grote nieuwsmedia over wordt bericht.


Hiernaast schrijven we wekelijks een opiniestuk voor de Volkskrant en een artikel in de Groene Amsterdammer,  zijn er af en toe gastauteurs en "specials" en zijn auteurs te vinden op wetenschapsfestivals als Discovery en Night of the Nerds. 


Ik ben sinds april 2010 mede-auteur van deze website. Via de tag Sciencepalooza zijn al mijn artikelen voor deze site te vinden.